EN

Изчисляване на възнаграждения на Ръководен състав създава балансирана работна среда!

Специализирано бизнес решение, което отделя процеса на изчисляване и изплащане на възнаграждения на Мениджърски екип от този на останалите служители.

Пакетът от услуги включва:

  • Персонален мениджър “Ключови клиенти”

  • Изчисляване на възнаграждения и Административни дейности

  • Изплащане на възнаграждения от името на клиент

  • Споделена отговорност

  • Архивиране

Решението подобрява конфиденциалността и оптимизира риска от изтичане на информация за възнагражденията на Мениджърския екип. Позволява ефективно управление на времето на отдел “Човешки ресурси” поради освобождаването им от набиране и съхранение на чувствителна информация. В допълнение Изчисляване на възнаграждения на Ръководен състав играе роля на инструмент за мотивация и комплимент за Мениджърския екип. Чудесен начин да изразите благодарност, признателност и уважение.

Защо Изчисляване на възнаграждения на Ръководен състав?

Чрез ограничаване на достъпа на вътрешни лица до обработката на възнаграждения и съхранението на лични данни, решението Изчисляване на възнаграждения на Ръководен състав осигурява защита на личните данни и поверителност на информацията за възнагражденията на Мениджърски екип. Персоналният мениджър “Ключови клиенти” реагира проактивно и приоритетно на въпроси свързани с трудовите правоотношения с работодателя и възникналите от тях осигурителни права и задължения. Отдел “Човешки ресурси” може да се фокусира върху други важни активности, свързани с останалите служители.

Contact us

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone (required)

Company

Subject

Your Message