Sb Presentation

Кратко представяне на Sb Accounting and Consulting и решенията в областта на HR & Payroll Management.

View presentation

Sb WebTools Webinar

Представя функционалностите на нашето онлайн приложение SbWebtools, което се използва от нашите клиенти за управление и обмен на информация в процеса по Администриране на персонала и Изчисления на възнагражденията.

Sb Payroll Implementation Webinar

Представя стъпките от Процесът по внедряване на услугата Payroll, който прилагаме и усъвършенстваме вече повече от 14 години.

Contact us

Your Name (required)

Your Email (required)

Your Phone (required)

Company

Subject

Your Message