Career Center

Grow Personally and Professionally with Sb Accounting & Consulting

It is our internal believe that each individual makes a difference to our company. If you’re the sort of person who embraces challenge and likes to work amongst a diverse team of people from different backgrounds – we could be the firm for you.

We are looking for people who bring something special to the organisation and who also have some distinctive qualities. We want driven people who think creatively about their work and we are always ready to hear from those who are performance driven and can resolve complex problems.

Due to our continued expansion we are looking for outstanding individuals to join the firm. Please see below our current vacancies:

Position Responsibilities Requirements Duration
 Специалист ТРЗ

click for more details

 •  Администриране на работни заплати;
 • Работа със специализиран софтуерен продукт за РЗ;
 • Изготвяне на декларации към НАП и НОИ, справки за НСИ, подаване на болнични листа в НОИ;
 • Изготвяне на служебни бележки и справки.
 •  Професионален опит като специалист ТРЗ минимум 3 години;
 • Компютърна грамотност: Отлична компютърна грамотност – Работа със специализиран софтуер и MS Office пакет (отлично ниво на владеене на excel);
 • Професионални качества: Изключителни познания в трудовото и осигурително законодателство, Умения за приоритизиране на задачите, Умения за управление на времето и спазване на срокове;
 • Личностни качества: Способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност, способост за успешна комуникация с клиентите.
 20.06 – 15.07
 Администратор Фронт Офис

click for more details

 • Приема и пренасочва телефонните обаждания към вътрешните отдели;
 • Посреща гостите и партньорите на компанията;
 • Организира и осигурява условията за деловата работа на офиса;
 • Oтговаря за приемането, движението и съхранението на входящата и изходяща кореспонденция на компанията;
 • Отговаря за своевременното снабдяване с канцеларски материали и консумативи;
 • Оказва ежедневен съпорт на служителите на компанията;
 • Получава задачи с натрупваща се отговорност.
 • Образование: Висше образование;
 • Езикови познания: Отлично владеене на английски език (нивото на владеене ще бъде установено с тест);
 • Компютърна грамотност: Отлична компютърна грамотност – MS Office пакет (Excel, Word);
 • Професионални качества: Умения за работа в екип, Инициативност и адаптивност, Умения за приоритизиране на поставените задачи. Опит на сходна позиция е съществено предимство;
 • Личностни качества: Способност за работа под напрежение, аналитични умения, лоялност и адаптивност.
 20.06 – 15.07
Contact Us

General Enquiries For Job Openings

If you have a general enquiry about employment with us, please contact us at jobs@sb-bg.com.
Contact Us