As of 1st of June 2012 the minimum monthly pension in Bulgaria is raised from 136.08 to 145 BGN. An increase in the pension will receive around 736 thousand pensioners. There will be an increase in the pensions for disabled people, too. Apart from the pensioners who get the minimum pension amount, this change shall reflect positively those which pension fall between the old and the new threshold for minimum pension. The amount of their pensions shall be modified with regard to the current minimum level of pension amount after 1st of June.


Минималната пенсия се вдига на 145 лева от 1-ви юни 2012

Считано от 1 юни 2012, се увеличава размерът на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст в страната от 136.08 на 145 лв. месечно. Увеличение на пенсията ще получат около 736 хиляди пенсионери. Повишение ще има и за инвалидните пенсии. Освен за пенсионерите, получаващи минимална пенсия, положителна промяна ще има и за тези, чиито пари за старост попадат между стария и новия минимален праг на пенсионните плащания. Размерът на техните пенсии ще бъде приравнен към актуалното след 1 юни най-ниско възможно ниво.